+1(337)-398-8111 Live-Chat

Product Category

Hình ảnh Một phần số Mô tả / PDF Giá cả Rfq
ATS-04H-27-C3-R0

ATS-04H-27-C3-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 70X70X12.7MM XCUT T412

 • 1: $8.98540
 • 100: $8.98540
 • 300: $8.38637
ATS-15D-03-C2-R0

ATS-15D-03-C2-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 40X40X15MM XCUT T766

 • 1: $5.85000
 • 10: $5.69640
 • 25: $5.39679
ATS-21E-13-C3-R0

ATS-21E-13-C3-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 50X50X15MM XCUT T412

 • 1: $5.36220
 • 100: $5.36220
 • 300: $5.02710
ATS-07C-191-C3-R0

ATS-07C-191-C3-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 45X45X30MM R-TAB T412

 • 1: $6.13480
 • 100: $6.13480
 • 300: $5.75141
ATS-10A-07-C3-R0

ATS-10A-07-C3-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 45X45X12.7MM XCUT T412

 • 1: $4.86770
 • 100: $4.86770
 • 300: $4.56347
ATS-18D-40-C1-R0

ATS-18D-40-C1-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 57.9X60.96X11.43MM

 • 1: $7.77290
 • 100: $7.77290
 • 300: $7.28706
ATS-03D-160-C2-R0

ATS-03D-160-C2-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 45X45X15MM L-TAB T766

 • 1: $7.34000
 • 10: $7.14939
 • 25: $6.77290
ATS-17G-178-C3-R0

ATS-17G-178-C3-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 35X35X25MM R-TAB T412

 • 1: $5.30040
 • 100: $5.30040
 • 300: $4.96909
ATS-05C-173-C2-R0

ATS-05C-173-C2-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 30X30X30MM R-TAB T766

 • 1: $6.36000
 • 10: $6.19958
 • 25: $5.87322
ATS-12E-105-C3-R1

ATS-12E-105-C3-R1

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 45.00MM X 45.00MM ALUM

 • 1: $6.32030
 • 100: $6.32030
 • 300: $5.92527
ATS-09A-25-C1-R0

ATS-09A-25-C1-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 60X60X25MM XCUT

 • 1: $6.39750
 • 100: $6.39750
 • 300: $5.99763
ATS-04D-112-C1-R1

ATS-04D-112-C1-R1

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 60.00MM X 60.00MM ALUM

 • 1: $7.37110
 • 100: $7.37110
 • 300: $6.91044
ATS-08G-197-C2-R0

ATS-08G-197-C2-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 45X45X10MM XCUT T766

 • 1: $5.85000
 • 10: $5.69640
 • 25: $5.39679
ATS-17E-68-C3-R0

ATS-17E-68-C3-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 45X45X15MM L-TAB T412

 • 1: $5.60940
 • 100: $5.60940
 • 300: $5.25878
ATS-09B-109-C3-R1

ATS-09B-109-C3-R1

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 54.00MM X 54.00MM ALUM

 • 1: $6.87660
 • 100: $6.87660
 • 300: $6.44681
ATS-10D-154-C2-R0

ATS-10D-154-C2-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 40X40X15MM L-TAB T766

 • 1: $6.76000
 • 10: $6.57796
 • 25: $6.23172
ATS-02D-175-C1-R0

ATS-02D-175-C1-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 35X35X10MM R-TAB

 • 1: $4.68120
 • 100: $4.68120
 • 300: $4.40579
ATS-13F-05-C1-R0

ATS-13F-05-C1-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 40X40X25MM XCUT

 • 1: $4.81310
 • 100: $4.81310
 • 300: $4.53003
ATS-07H-33-C3-R0

ATS-07H-33-C3-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 57.9X36.83X17.78MM T412

 • 1: $7.74200
 • 100: $7.74200
 • 300: $7.25815
ATS-14F-158-C2-R0

ATS-14F-158-C2-R0

Advanced Thermal Solutions, Inc.

HEATSINK 40X40X35MM L-TAB T766

 • 1: $7.40000
 • 10: $7.20741
 • 25: $6.82811
Top