+1(337)-398-8111 Live-Chat

Product Category

Hình ảnh Một phần số Mô tả / PDF Giá cả Rfq
A9BAG-1006F

A9BAG-1006F

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFF10G/AF10/AFE10T

 • 1: $4.26000
 • 10: $4.09048
 • 25: $3.74924
A9CAA-0803F

A9CAA-0803F

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFG08A/AF08/AFG08T

 • 1: $2.89000
 • 10: $2.77800
 • 25: $2.54640
A9CCA-0503E

A9CCA-0503E

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFK05A/AE05/AFK05A

 • 1: $4.17000
 • 10: $4.00500
 • 25: $3.67160
A9CCA-1606F

A9CCA-1606F

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFG16A/AF16/AFG16A

 • 1: $8.00000
 • 10: $7.67100
 • 25: $7.00360
A9BAA-0306F

A9BAA-0306F

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFF03A/AF03/AFE03T

 • 1: $2.34000
 • 10: $2.12000
 • 25: $1.98960
A9AAT-2508E

A9AAT-2508E

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFH25T/AE25/AFH25T

 • 1: $4.54000
 • 10: $4.35400
 • 25: $3.99120
JF08R0R041040MA

JF08R0R041040MA

JAE Electronics

CABLE ASSY HI SPEED 41POS 40CM

Gọi cho tôi

A9CAA-0502E

A9CAA-0502E

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFK05A/AE05/AFH05T

 • 1: $2.62000
 • 10: $2.37900
 • 25: $2.23320
A9CCA-0408E

A9CCA-0408E

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFK04A/AE04/AFK04A

 • 1: $3.86000
 • 10: $3.70106
 • 25: $3.39226
A9CCA-0602E

A9CCA-0602E

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFK06A/AE06/AFK06A

 • 1: $4.31000
 • 10: $4.13300
 • 25: $3.78880
A9CAA-1103F

A9CAA-1103F

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFG11A/AF11/AFE11T

 • 1: $4.51000
 • 10: $4.32800
 • 25: $3.96760
A9BBG-2006F

A9BBG-2006F

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFF20G/AF20/AFF20G

 • 1: $10.11000
 • 10: $9.67200
 • 25: $8.79280
A9BBA-0802E

A9BBA-0802E

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFJ08A/AE08/AFJ08A

 • 1: $6.62000
 • 10: $6.35400
 • 25: $5.82440
A9BBA-0906F

A9BBA-0906F

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFF09A/AF09/AFF09A

 • 1: $6.52000
 • 10: $6.25500
 • 25: $5.73400
A9BAA-1203F

A9BAA-1203F

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFF12A/AF12/AFE12T

 • 1: $5.09000
 • 10: $4.88800
 • 25: $4.48040
A9CAA-2206E

A9CAA-2206E

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFK22A/AE22/AFH22T

 • 1: $9.14000
 • 10: $8.74000
 • 25: $7.94560
C2777-JF08R0R041090AA

C2777-JF08R0R041090AA

JAE Electronics

JF08 HI SPD FLX ASSMBLY 41PINS

Gọi cho tôi

A9CAA-0502F

A9CAA-0502F

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFG05A/AF05/AFE05T

 • 1: $2.79000
 • 10: $2.52700
 • 25: $2.37240
A9AAT-1008F

A9AAT-1008F

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFE10T/AF10/AFE10T

 • 1: $2.29000
 • 10: $2.07900
 • 25: $1.95200
A9AAT-1503F

A9AAT-1503F

TE Connectivity AMP Connectors

FLEX CABLE - AFE15T/AF15/AFE15T

 • 1: $2.40000
 • 10: $2.17600
 • 25: $2.04240
Top